25.05.2023
Електронні аграрні розписки: чи буде майбутнє?

02.05.2023 року у ВРУ зареєстровано законопроєкт № 9266, що передбачає запровадження в Україні аграрних розписок.

✅ Яка мета:
Запровадити новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва, що дозволив би залучення грошових коштів у сільське господарство з іноземних ринків та, як наслідок, розвиток аграрної сфери.

❓Що таке електронна аграрна розписка?

За законопроєктом передбачається, що електронна аграрна розписка є документом, який засвідчує зобов’язальні відносини між особою, яка її видала, та особою, яка є її власником. Розписка є самостійним предметом обігу на ринках капіталу, може бути об’єктом купівлі-продажу та інших правочинів, є джерелом одержання прибутку, виступає різновидом грошового капіталу.

✅ Основні пропоновані зміни:
1️⃣ пропонується передбачити, що електронні аграрні розписки будуть існувати у формі електронного документа в Реєстрі електронних аграрних розписок;
2️⃣ розширення кола суб’єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
3️⃣ законопроєкт пропонує оновлений перелік реквізитів окремо для електронних фінансових аграрних розписок та електронних товарних аграрних розписок, що викликано специфікою їх змісту та особливостями закріплених ними зобов’язань;
4️⃣ передбачається застава за електронною аграрною розпискою;
5️⃣ зміст реквізитів електронної аграрної розписки може бути змінений на підставі домовленості між боржником та кредитором;
6️⃣ пропонується визначити порядок обліку та обігу  електронних аграрних розписок;
7️⃣ примусове виконання електронної аграрної розписки у разі недостатності або відсутності застави за електронною аграрною розпискою для задоволення вимог кредитора.

Skuteczne rozwiązania prawne dla biznesu

    Wyślij prośbę