Визнання в судовому порядку укладеним договору оренди земельної ділянки
Замовити послугу

Процес набуття права оренди на земельну ділянку складається із відповідних стадій, серед яких можна виокремити прийняття органом місцевого самоврядування рішення про передачу земельної ділянки в оренду, підготовка проєкту договору оренди та безпосереднє укладення договору оренди з наступною державною реєстрацією відповідного права.
Разом з тим, доволі поширеною є практика, коли сам орган місцевого самоврядування (його структурні одиниці у формі департаментів (відділів)) не поспішають виконувати прийняте рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладати відповідний договір оренди.
За такого розвитку подій особа, на користь якої прийнято рішення про передачу бажаної землі в оренду, залишається у невизначеному стані, оскільки рішення про передачу земельної ділянки є чинним, проте невиконаним.

Детальніше

В окремих випадках орган місцевого самоврядування намагається включити до змісту договору оренди умови, які можуть бути явно невигідними для орендаря (умови щодо відповідальності, визначення розміру орендної плати тощо).
Поширеними також є ситуації, коли структурний підрозділ органу місцевого самоврядування вимагає для підготовки проєкту договору додаткові документи, не передбачені законодавством, затягуючи тим самим факт укладення договору тощо.
Перераховані варіанти для маніпуляції зі сторони уповноважених органів щодо укладання договору оренди не мають слугувати підставою для його не укладання, оскільки вказане слугувало б виявом правової невизначеності у сфері орендних відносин.
Виходом з такого правового становища слугує механізм, відповідно до якого за особою, на користь якої було прийнято рішення про передачу земельної ділянки в оренду, визнається право оренди шляхом визнання в судовому порядку договору оренди землі укладеним.
Однак важливо враховувати те, що перед зверненням до суду за захистом своїх прав щодо визнання укладеним договору оренди землі необхідно комплексно та на належному професійному рівні здійснити досудове врегулювання спору, зібрати відповідну доказову базу, спираючись на яку можна буде обґрунтовувати свою правову позицію.

Детальніше

Володіючи професійними навичками щодо захисту прав Клієнтів у сфері земельних відносин, юридична фірма ТОТУМ допоможе захистити право на оренду земельної ділянки з метою використання її для реалізації бізнес-задач: інвестиційних проєктів, будівництва тощо.
Команда юридичної фірми надасть Клієнту комплексний правовий супровід судової справи щодо визнання укладеним договору оренди земельної ділянки, що буде враховувати підготовку стратегії та тактики ведення спору, збір доказової бази, підготовку повного пакету необхідних процесуальних документів та представництво інтересів Клієнта в суді.

Детальніше
Skuteczne rozwiązania prawne dla biznesu

  Wyślij prośbę

  Zrealizowane projekty
  2000+ skutecznych spraw
  Zobacz sprawy
  Chcę tego samego
  Prywatna spółka akcyjna „Stolychnyy zavod shampanskykh vyn”
  Dla jednego z największych ukraińskich przedsiębiorstw przemysłu winiarskiego obniżyliśmy o 75% koszt płatności za grunty, wprowadzając zmiany o kodzie przeznaczenia gruntu w informacjach Państwowego Katastru Gruntów.
  KAN Development
  Zespół mieszkaniowy "Faina-Town" jest przykładem nowoczesnego podejścia do budownictwa mieszkaniowego. Nasza firma była również zaangażowana w projekt tego kompleksu mieszkalnego.
  LLC UNIT HOLDINGS
  Przeprowadziliśmy kompleksowy audyt prawny aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego dla City in city, opracowaliśmy mechanizmy prawne rejestracji praw do działek o je przeznaczeniu na potrzeby urbanistyczne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją urbanistyczną, uwzględniając potrzebę optymalizacji płatności za grunty w przyszłości.
  Wog
  Doradztwo w kwestiach podatkowych dotyczących czynszu dzierżawnego i podatku gruntowego.
  Avtosoiuz
  Wsparcie prawne przy rejestracji prawa do działki przy Placu Łybidskim w holosijiwskim rejonie dla spółki wchodzącej w skład grupy "Avtosoiuz" - oficjalnego dealera Volkswagen w Ukrainie.
  Grupa “Avtoland”.
  Anulowanie w postępowaniu sądowym nielegalnie naliczonej kwoty podatków, składek ubezpieczeniowych i grzywien na łączną kwotę 1,4 mln hrywien.
  Sobi Club
  Doradztwo w zakresie stosowania prawa urbanistycznego oraz pomoc w uzyskaniu dokumentów pozwolenia na budowę.
  British Motors Ukraina
  Wsparcie przy rejestracji prawa własności do działki spółki należącej do grupy British Motors Ukraine przy ul. Kirovohradska, 21a w holosijiwskim rejonie Kijowa.
  Industrial and Building Group “Kovalska”
  Dostosowanie decyzji Rady Miejskiej Kijowa „O krótkoterminowej dzierżawie działki pod budowę kompleksu mieszkalnego” do Ustawy Ukrainy „O uregulowaniu działalności urbanistycznej”.
  KAN Development
  Pomoc prawna przy podziale i zmianie przeznaczenia działki gruntu w rejonie dniprowskim w Kijowie.
  Agromat
  Doradztwo w zakresie stosowania prawa urbanistycznego oraz reprezentowanie interesów w stosunkach z organami państwowymi i samorządowymi.
  POZNYAKIZHILBUD
  Jeden z największych ukraińskich deweloperów, specjalizujący się w budowie elitarnych kompleksów mieszkaniowych. Dzięki TOTUM w najkrótszy termin udało się przywrócić ważność umowy dzierżawy gruntu. został przywrócony przez Kancelarię w możliwie najkrótszym czasie.
  «BETON KOMPLEKS» LLC
  Dla jednego z wiodących producentów materiałów budowlanych i dewelopera na Ukrainie udało się przywrócić ważność umowy dzierżawy, biorąc pod uwagę szczególne warunki, które zostały zapisane w dokumentach Klienta, a mianowicie obecność obciążeń.
  Ukrtara
  Doradztwo w zakresie transformacji przedsiębiorstw i optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem.
  ORGANIZACJA POZARZĄDOWA „NIEZALEŻNE BIURO ŚLEDCZE”
  Wsparcie prawne przy tworzeniu, rejestracji państwowej i zmianach w strukturze zarządzania.
  Hippocrates
  Doradztwo w zakresie optymalizacji zarządzania i wprowadzania zmian w dokumentach założycielskich. Ochrona praw własności intelektualnej i wsparcie rejestracji znaku towarowego „Hippocrates”.
  Dniprovska Riviera
  Ochrona sądowa prawa do dzierżawy działki w holosijiwskim rejonie Kijowa.
  Warsztaty architektoniczne „Architekt”
  Ochrona sądowa prawa do użytkowania działki gruntu w rejonie obołońskim w Kijowie.
  Kijowska fabryka warzyw
  Doradztwo w sprawach podziału i zmiany przeznaczenia działki rolnej dla potrzeb urbanistycznych.
  Sobi Club
  Wsparcie przy rejestracji praw własności do działki.
  01
  20
  Nasze wyróżnienia
  Zajmujemy pozycję lidera na rynku krajowym i zagranicznym. Dążymy do wyższego poziomu obsługi i wdrażamy najlepsze praktyki kancelarii prawnych
  W TOP międzynarodowego rankingu LEGAL 500

  W dziedzinie „Nieruchomości i budownictwo”

  Według Liga Zakon Awards

  Zwycięzca w nominacji „Budownictwo i Nieruchomości”.

  Kancelaria prawna roku

  Według ukraińskiego Klubu Nieruchomości

  „Praktyka prawnicza” TOP-50

  5 miejsce w „Praktyce Nieruchomości”

  5 miejsce w praktyce „Prawo gruntowe”

  Opinie klientów
  DNIPROVSKA RYVIERA

  „W ciągu 7 lat naszej współpracy nie żałowaliśmy, że wybraliśmy właśnie tę Kancelarię na swojego radcę prawnego. Zespół „Totum” zawsze skutecznie bronił naszych interesów, zarówno w konfliktach z organami ścigania, jak i próbach wrogich przejęć i rejderskiego napadu na nasz biznes.”

  AGROMAT

  „Szybki rozwój naszej działalności spowodował konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych. Zespół radców prawnych „Totum” profesjonalnie zapewnia nam wsparcie prawne tych procesów.”

  MZHK "OBOLON"

  „Doświadczony zespół fachowców i mistrzów w swojej dziedzinie. Niejednokrotnie pomagali w rozwiązywaniu kwestii gruntowych, w tym w sprawach przedłużania ważności umów dzierżawy gruntów, przeprowadzaniu postępowań o podział, sekwestrację działek, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do zawierania umów, zabezpieczaniu interesów spółki przed sądem.”

  PBG "KOWALSKA"

  „Kovalska Industrial and Construction Group wyraża serdeczne podziękowania za wieloletnią owocną współpracę, podczas której specjaliści Kancelarii „TOTUM” postępowali jako zespół fachowców najwyższej klasy, który świadczyć profesjonalne wsparcie prawne wysokiej jakości w najbardziej skomplikowanych sprawach.”

  MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY BORYSPOL

  „Serdecznie dziękujemy partnerom, a także prawnikom praktyki prawa gruntowego i rolnego za przeprowadzenie gruntownej i profesjonalnej pracy analitycznej nad możliwością powiększenia terenu lotniska.”

  01
  05
  Umów się na konsultację

   Nasi klienci
   KAN Development
   Agromat
   WOG
   INDUSTRIAL AND BUILDING GROUP “KOVALSKA”
   KFC
   Auchan
   Epicentr
   IMPERIAL TOBAKKO PRODAKSHN UKRAYINA
   Kontakty
   01001 , Kijów
   al. Tarasa Szewczenki, 16
   Napisz do nas