Podstawowe usługi
Znajdź usługę
Podstawowe usługi praktyk
Prawo gruntowe i rolne
Budownictwo i inwestycje kapitałowe
Prawo korporacyjne i podatkowe
Rozwiązanie sporów
 • Wsparcie procedury zwrotu nadpłaconego zobowiązania pieniężnego z opłaty gruntowej Czytaj więcej
 • Uruchomienie nieruchomości w sądzie Czytaj więcej
 • Odwołanie od wpisu praw własności do nieruchomości Czytaj więcej
 • Kompleksowa obsługa spraw przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażu Handlowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy Czytaj więcej
 • Optymalizacja płatności za grunt poprzez przypisanie kodowej klasyfikacji rodzajów użytkowania gruntu do działki w sądzie Czytaj więcej
 • Zakwestionowanie negatywnych wyników kontroli Państwowego Geokatastra na drodze sądowej Czytaj więcej
 • Apelacja w postanowieniu sądu na postanowienie Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy Czytaj więcej
 • Odnowienie umowy dzierżawy gruntu w sądzie Czytaj więcej
 • Sądowa ochrona prawa dzierżawy działek Czytaj więcej
 • Wsparcie procedury zaskarżania decyzji podatkowych-decyzji w sprawie opłat gruntowych Czytaj więcej
Kolejna usługa
Szybka pomoc
prawna

  Wyślij prośbę

  Nasze wyróżnienia
  Zajmujemy pozycję lidera na rynku krajowym i zagranicznym. Dążymy do wyższego poziomu obsługi i wdrażamy najlepsze praktyki kancelarii prawnych
  W TOP międzynarodowego rankingu LEGAL 500

  W dziedzinie „Nieruchomości i budownictwo”

  Według Liga Zakon Awards

  Zwycięzca w nominacji „Budownictwo i Nieruchomości”.

  Kancelaria prawna roku

  Według ukraińskiego Klubu Nieruchomości

  „Praktyka prawnicza” TOP-50

  5 miejsce w „Praktyce Nieruchomości”

  5 miejsce w praktyce „Prawo gruntowe”