Супровiд отримання технiчних умов для проєктування
Замовити послугу

Органiзацiя процесу будiвництва – складний та цiкавий процес, який включає в себе багато етапiв його реалiзацiї, а також нюансiв, без врахування яких неможливе досягнення кiнцевої мети забудовника. Яка ж кiнцева мета процесу будiвництва? Будь-яке будiвництво, незалежно вiд того, це будiвництво нового об’єкта нерухомостi або реконструкцiя вже iснуючого, має на метi ефективну експлуатацiю побудованого або реконструйованого об’єкта. Саме можливiсть ефективної та належної експлуатацiї побудованого або реконструйованого об’єкту є показником досягнення кiнцевої мети забудовника та реалiзацiї проєкту будiвництва, як то: комфортне проживання в побудованому житловому або садибному будинку, або досягнення комерцiйної мети у виглядi вигiдного продажу, або експлуатацiї об’єкту нежитлової нерухомостi, реалiзацiї квартир в новозбудованому житловому будинку.

Детальніше

Незалежно вiд масштабiв та мети проведення будiвельних робiт, вони повиннi здiйснюватись у вiдповiдностi з так званими «вихiдними даними» на будiвництво, дотримання яких є запорукою можливостi використання об’єкта у вiдповiдностi до його функцiонального призначення.
Одними з таких вхiдних даних є технiчнi умови.

Детальніше

Саме дотримання та належне виконання технiчних умов є запорукою своєчасного пiдключення побудованого або реконструйованого об’єкта до всiх iнженерних мереж та комунiкацiй, необхiдних для повноцiнної експлуатацiї об’єкту.
Викладенi в технiчних умовах вимоги мають враховуватись при проєктування об’єкту та в процесi його будiвництва.
Технiчнi умови видаються основними провайдерами послуг з урахуванням мети будiвництва, функцiонального призначення об’єкта, вимог законодавства та мiстобудiвної документацiї.
Технiчними умовами визначаються вимоги щодо пiдключення об’єкту до таких iнженерних комунiкацiй: водопостачання та водовiдведення, тепло-, електро- i газопостачання, зовнiшнє освiтлення, вiдведення зливових вод та телекомунiкацiї.
Порядок отримання технiчних умов, перелiк необхiдних для цього документiв залежать вiд виду комунiкацiй, на пiдключення до яких надаються технiчнi умови, виду об’єкту будiвництва та характеру запланованих будiвельних робiт.

Детальніше
Skuteczne rozwiązania prawne dla biznesu

  Wyślij prośbę

  Zrealizowane projekty
  2000+ skutecznych spraw
  Zobacz sprawy
  Chcę tego samego
  Prywatna spółka akcyjna „Stolychnyy zavod shampanskykh vyn”
  Dla jednego z największych ukraińskich przedsiębiorstw przemysłu winiarskiego obniżyliśmy o 75% koszt płatności za grunty, wprowadzając zmiany o kodzie przeznaczenia gruntu w informacjach Państwowego Katastru Gruntów.
  KAN Development
  Zespół mieszkaniowy "Faina-Town" jest przykładem nowoczesnego podejścia do budownictwa mieszkaniowego. Nasza firma była również zaangażowana w projekt tego kompleksu mieszkalnego.
  LLC UNIT HOLDINGS
  Przeprowadziliśmy kompleksowy audyt prawny aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego dla City in city, opracowaliśmy mechanizmy prawne rejestracji praw do działek o je przeznaczeniu na potrzeby urbanistyczne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją urbanistyczną, uwzględniając potrzebę optymalizacji płatności za grunty w przyszłości.
  Wog
  Doradztwo w kwestiach podatkowych dotyczących czynszu dzierżawnego i podatku gruntowego.
  Avtosoiuz
  Wsparcie prawne przy rejestracji prawa do działki przy Placu Łybidskim w holosijiwskim rejonie dla spółki wchodzącej w skład grupy "Avtosoiuz" - oficjalnego dealera Volkswagen w Ukrainie.
  Grupa “Avtoland”.
  Anulowanie w postępowaniu sądowym nielegalnie naliczonej kwoty podatków, składek ubezpieczeniowych i grzywien na łączną kwotę 1,4 mln hrywien.
  Sobi Club
  Doradztwo w zakresie stosowania prawa urbanistycznego oraz pomoc w uzyskaniu dokumentów pozwolenia na budowę.
  British Motors Ukraina
  Wsparcie przy rejestracji prawa własności do działki spółki należącej do grupy British Motors Ukraine przy ul. Kirovohradska, 21a w holosijiwskim rejonie Kijowa.
  Industrial and Building Group “Kovalska”
  Dostosowanie decyzji Rady Miejskiej Kijowa „O krótkoterminowej dzierżawie działki pod budowę kompleksu mieszkalnego” do Ustawy Ukrainy „O uregulowaniu działalności urbanistycznej”.
  KAN Development
  Pomoc prawna przy podziale i zmianie przeznaczenia działki gruntu w rejonie dniprowskim w Kijowie.
  Agromat
  Doradztwo w zakresie stosowania prawa urbanistycznego oraz reprezentowanie interesów w stosunkach z organami państwowymi i samorządowymi.
  POZNYAKIZHILBUD
  Jeden z największych ukraińskich deweloperów, specjalizujący się w budowie elitarnych kompleksów mieszkaniowych. Dzięki TOTUM w najkrótszy termin udało się przywrócić ważność umowy dzierżawy gruntu. został przywrócony przez Kancelarię w możliwie najkrótszym czasie.
  «BETON KOMPLEKS» LLC
  Dla jednego z wiodących producentów materiałów budowlanych i dewelopera na Ukrainie udało się przywrócić ważność umowy dzierżawy, biorąc pod uwagę szczególne warunki, które zostały zapisane w dokumentach Klienta, a mianowicie obecność obciążeń.
  Ukrtara
  Doradztwo w zakresie transformacji przedsiębiorstw i optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem.
  ORGANIZACJA POZARZĄDOWA „NIEZALEŻNE BIURO ŚLEDCZE”
  Wsparcie prawne przy tworzeniu, rejestracji państwowej i zmianach w strukturze zarządzania.
  Hippocrates
  Doradztwo w zakresie optymalizacji zarządzania i wprowadzania zmian w dokumentach założycielskich. Ochrona praw własności intelektualnej i wsparcie rejestracji znaku towarowego „Hippocrates”.
  Dniprovska Riviera
  Ochrona sądowa prawa do dzierżawy działki w holosijiwskim rejonie Kijowa.
  Warsztaty architektoniczne „Architekt”
  Ochrona sądowa prawa do użytkowania działki gruntu w rejonie obołońskim w Kijowie.
  Kijowska fabryka warzyw
  Doradztwo w sprawach podziału i zmiany przeznaczenia działki rolnej dla potrzeb urbanistycznych.
  Sobi Club
  Wsparcie przy rejestracji praw własności do działki.
  01
  20
  Nasze wyróżnienia
  Zajmujemy pozycję lidera na rynku krajowym i zagranicznym. Dążymy do wyższego poziomu obsługi i wdrażamy najlepsze praktyki kancelarii prawnych
  W TOP międzynarodowego rankingu LEGAL 500

  W dziedzinie „Nieruchomości i budownictwo”

  Według Liga Zakon Awards

  Zwycięzca w nominacji „Budownictwo i Nieruchomości”.

  Kancelaria prawna roku

  Według ukraińskiego Klubu Nieruchomości

  „Praktyka prawnicza” TOP-50

  5 miejsce w „Praktyce Nieruchomości”

  5 miejsce w praktyce „Prawo gruntowe”

  Opinie klientów
  DNIPROVSKA RYVIERA

  „W ciągu 7 lat naszej współpracy nie żałowaliśmy, że wybraliśmy właśnie tę Kancelarię na swojego radcę prawnego. Zespół „Totum” zawsze skutecznie bronił naszych interesów, zarówno w konfliktach z organami ścigania, jak i próbach wrogich przejęć i rejderskiego napadu na nasz biznes.”

  AGROMAT

  „Szybki rozwój naszej działalności spowodował konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych. Zespół radców prawnych „Totum” profesjonalnie zapewnia nam wsparcie prawne tych procesów.”

  MZHK "OBOLON"

  „Doświadczony zespół fachowców i mistrzów w swojej dziedzinie. Niejednokrotnie pomagali w rozwiązywaniu kwestii gruntowych, w tym w sprawach przedłużania ważności umów dzierżawy gruntów, przeprowadzaniu postępowań o podział, sekwestrację działek, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do zawierania umów, zabezpieczaniu interesów spółki przed sądem.”

  PBG "KOWALSKA"

  „Kovalska Industrial and Construction Group wyraża serdeczne podziękowania za wieloletnią owocną współpracę, podczas której specjaliści Kancelarii „TOTUM” postępowali jako zespół fachowców najwyższej klasy, który świadczyć profesjonalne wsparcie prawne wysokiej jakości w najbardziej skomplikowanych sprawach.”

  MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY BORYSPOL

  „Serdecznie dziękujemy partnerom, a także prawnikom praktyki prawa gruntowego i rolnego za przeprowadzenie gruntownej i profesjonalnej pracy analitycznej nad możliwością powiększenia terenu lotniska.”

  01
  05
  Umów się na konsultację

   Наші клієнти
   KAN Development
   Agromat
   WOG
   INDUSTRIAL AND BUILDING GROUP “KOVALSKA”
   KFC
   Auchan
   Epicentr
   IMPERIAL TOBAKKO PRODAKSHN UKRAYINA
   Kontakty
   01001 , Kijów
   al. Tarasa Szewczenki, 16
   Napisz do nas